Hivernatge, Manteniment i Neteja

Si creieu que no heu de fer ús de l’embarcació durant els mesos d’hivern, la millor opció és l’hivernatge, un servei que garanteix el manteniment de l’embarcació en condicions òptimes i evita el seu deteriorament per l’efecte de la sal marina i les inclemències del temps.
Oferim serveis de posada a punt i manteniment mensuals o a la carta, depenent de l’ús que se’n faci de l’embarcació.